Forskningskonferansen 2016

Klikk her for å redigere undertittel

Regional helseforskningskonferanse i Tromsø 2. og 3. november 2016
Sted: UiT campus Tromsø

Følg oss på Twitter:

#helseforsk2016

Helse Nord RHF, alle helseforetakene i Helse Nord, UiT Norges arktiske universitet v/Helsefak., og NORD universitet inviterer til 

Regional helseforskningskonferanse. 


Formålet med konferansen er å synliggjøre helseforskningen i landsdelen og bidra til nettverksbygging mellom forskere. 

Målgruppen er blant annet ledere og etablerte forskere i helseforetakene, ved UiT Norges arktiske universitet og NORD universitet, forskere innen medisin, helsefag og andre fag innen helsetjenesteforskning, forskningsinteresserte studenter, spesielt fra forskerlinjen i medisin, forskningsstøttepersonell og presse. Vi ønsker flest mulig deltakere og gjør plass til 400 personer. 


VELKOMMEN til å bli inspirert, møte nye samarbeidspartnere, kollegaer og spennende foredragsholdere! 


Velkommen

Lars Vorland, adm.dir. Helse Nord RHF og Arnfinn Sundsfjord, dekan Helsefakultetet, UiT  ønsker velkommen til helseforskningskonferanse i Tromsø. 

Frist innsendelse av abstracts

Det utlyses en åpen invitasjon til å sende inn abstracter. Frist for innsending 15.juni 2016.